RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie przeze mnie podanych danych osobowych w celu realizacji złożonego przeze mnie zamówienia.

Zaznaczając pole "Wyrażam zgodę" składa Pani / Pan oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych przez Panią / Pana, to jest: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu, w celu realizacji zamówienia przez Agencję Reklamową Expansa Sp. z o.o.- będącą właścicielem sklepu internetowego Piękne Lampy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO") L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 (tekst w języku polskim).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy, polegającej na sprzedaży produktów, które zostały przez Panią / Pana zamówione w naszym sklepie. Brak zgody na przetwarzanie wymienionych wyżej danych uniemożliwi nam wykonanie zamówienia, gdyż nie będziemy w stanie skontaktować się z Panią / Panem ani przesłać zamówionego towaru na wskazany adres. W przypadku wyboru przez Panią / Pana doręczenia przesyłki w sposób inny niż odbiór osobisty w siedzibie firmy, będziemy zmuszeni przekazać także imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu do wybranej przez Panią / Pana firmy kurierskiej lub operatora pocztowego, zgodnie z oczekiwanym przez Panią / Pana sposobem dostarczenia towaru.Wyrażam zgodę na przetwarzanie dobrowolnie przeze mnie podanych danych osobowych w celach marketingowych przez Agencję Reklamową Expansa Sp. z o.o.- właściciela sklepu internetowego Piękne Lampy.

Zaznaczając pole "Wyrażam zgodę" składa Pani / Pan oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie wszystkich podanych przez Panią / Pana danych w celu realizacji istotnych interesów właściciela sklepu Piekne Lampy, jakimi w świetle RODO są także cele marketingowe firmy.

Jednocześnie zaznaczając pole "Wyrażam zgodę" oświadcza Pani / Pan, że chce otrzymywać od Agencji Reklamowej Expansa Sp. z o.o. materiały reklamowe dotyczące usług i produktów oferowanych poprzez sklep Piękne Lampy, w postaci korespondencji email. Co więcej, zgadza się Pani / Pan na kontakt telefoniczny ze strony Agencji Reklamowej Expansa Sp. z o.o. w celach marketingowych, związanych z działalnością sklepu Piękne Lampy.

Wreszcie, zaznaczając pole "Wyrażam zgodę" potwierdza Pani / Pan, że została/został poinformowany, iż właściciel sklepu internetowego Piękne Lampy będzie przetwarzał wszystkie dobrowolnie podane dane osobowe w celu lepszego dopasowania treści marketingu bezpośredniego produktów i usług sklepu internetowego Piękne Lampy.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f RODO.

Podane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, do momentu usunięcia konta klienta w sklepie pieknelampy.pl lub poinformowania przez osobę, której dane dotyczą, o wycofaniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie Jej danych osobowych.Agencja Reklamowa Expansa Sp. z o.o.- właściciel sklepu internetowego Piękne Lampy, pragnie poinformować także o następujących faktach:

- w każdej chwili możecie Państwo, bez podania przyczyny, cofnąć zgodę na wykorzystywanie Państwa danych w całości lub w części.

Wystarczy poinformować nas:
-telefonicznie: pod numerem 61 828 90 88 lub +48 799 488 488
-listownie: pisząc na adres Błotna 25, 61-423 Poznań
-mailowo: pisząc na adres poczty elektronicznej: biuro@expansa.pl lub biuro@pieknelampy.pl
- skorzystać z odpowiedniej zakładki w Panelu Klienta


Cofnięcie zgody spowoduje trwałe i nieodwołalne usunięcie Państwa danych osobowych z naszej bazy klientów- co wynika z ustanowionego w obowiązujących przepisach RODO "prawa do bycia zapomnianym".

Agencja Reklamowa Expansa Sp. z o.o. zastrzega, że "prawo do bycia zapomnianym" nie obowiązuje w momencie zaistnienia uzasadnionych roszczeń na gruncie obowiązującego prawa, co do osoby, której dane osobowe przetwarzamy.

W wypadku naruszeń obowiązującego porządku prawnego przez osobę, której dane pozostają w naszej dyspozycji- podejmiemy odpowiednie kroki prawne w celu dochodzenia uzasadnionych na gruncie obowiązującego prawa roszczeń, co nie jest w sprzeczności z prawami i wolnościami osobistymi.

Regulamin Sklepu Pieknelampy.pl

§1 Określenie Sprzedawcy


1. Właścicielem Sklepu jest:

Agencja Reklamowa Expansa Sp. z o.o.

61-423 Poznań, ulica Błotna 25

NIP 9721124866

REGON 300175859

KRS 0000508874

Tel. +48 799488488

E-mail: biuro@pieknelampy.pl

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 Kodeksu cywilnego).

3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych.


§3 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

• poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),

• e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

• telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.


2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcę danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem/Przedsiębiorcom w celu usunięcia błędów.

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia: • po złożeniu przez Klienta/Przedsiębiorcę zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcę, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

5. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres pocztowy.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

9. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

10. Sklep nie odpowiada za:

• weryfikację projektów przesłanych przez Przedsiębiorcę/Klienta,

• błędy kolorystyczne, merytoryczne w przesłanych projektach,

• niedostosowanie projektów przez Przedsiębiorcę/Klienta do specyfikacji podanych na stronach internetowych Sklepu,

• odstępstwa kolorystyczne towaru od projektu spowodowane źle przygotowanym projektem,

• błędy techniczne w plikach projektu (czcionki, przesunięcia, brak czytelności, błędy transferu).

 

11. Sklep udostępnia dokładną specyfikacje techniczną i wytyczne odnośnie poprawnego przygotowania projektu przez Przedsiębiorcę/Klienta. Znajdują się one w kreatorze wykorzystywanym do dodawania materiałów.

 
 

§4 Płatności

1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:
• płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu przelewy24, zintegrowanego ze sklepem internetowym
• płatności przelewem (przedpłata).
 
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie.§5 Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.§6 Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar: Agencja Reklamowa Expansa Sp. z o.o. ul Błotna 25, 61-423 Poznań

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych, są udostępniane i przekazywane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

5. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi odpowiedni załącznik do Regulaminu.

6. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

7. Na podstawie Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) art.558 paragraf 1 Sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi przed Przedsiębiorcą.

8. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

• wymiany towaru na nowy;

• naprawy towaru;

• obniżenia ceny;

• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

• łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

• charakter wady – istotna czy nieistotna;

• to, czy towar był wcześniej reklamowany.

 

9. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego przedmiotu na nowy, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

10. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 
 

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

• oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący odpowiedni załącznik do niniejszego regulaminu),

• drogą mailową na adres:

• listownie na adres: Agencja Reklamowa Expansa Sp. z o.o., ul. Błotna 25, 61-423 Poznań

• telefonicznie pod numerem:

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

7. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

8. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (np. wydruk z projektów dostarczonych przez Klienta)

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

• w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep przysłał do niego przedstawiciela w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

• zawartej w drodze aukcji publicznej;

• świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§8 Konto Klienta/Przedsiębiorcy

1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.

2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy.

3. Klient/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach internetowych Sklepu.

5. Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

• wysyłając wiadomość email na adres:

W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

• kontaktując się telefonicznie pod numerem:

• kontaktując się listownie pod adresem: Agencja Reklamowa Expansa Sp. z o.o., ul. Błotna 25 61-423 Poznań

 
6. Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

• oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący odpowiedni załącznik do regulaminu),

• drogą mailową na adres: biuro@pieknelampy.pl

• telefonicznie pod numerem: +48 799 488 488
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).

 

9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

• wysyłając wiadomość email na adres: biuro@pieknelampy.pl

W wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

• kontaktując się telefonicznie pod numerem: +48 799 488 488

• kontaktując się listownie pod adresem: Agencja Reklamowa Expansa Sp. z o.o., ul. Błotna 25 61-423 Poznań
 

10. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.


 

§9 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

2. Klient/Przedsiębiorca dostarczając projekt oświadcza, że posiada do niego pełne prawa oraz wszystkie niezbędne licencje.

3. Sklep nie archiwizuje przesłanych projektów, ani nie wykorzystuje ich w innym celu niż realizacji umów sprzedaży.

 
 

§10 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie oraz zakładając konto w Sklepie, Klient/Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia/prowadzenia konta klienta.

2. Przetwarzanie danych osobowych polega na wpisie imienia, nazwiska, adresu pocztowego, adresu email oraz numeru telefonu Klienta/Przedsiębiorcy do bazy danych Sklepu. Sklep nie udostępnia tychże danych żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Wszelkie podawanie danych przez Klienta/Przedsiębiorcę jest dobrowolne i w każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody na ich przetwarzanie i przechowywanie. W tym celu należy poinformować Sklep o takiej decyzji w dowolny sposób, na przykład:

• wysyłając wiadomość email na adres: biuro@pieknelampy.pl

• kontaktując się telefonicznie pod numerem: +48 799 488 488

• kontaktując się listownie pod adresem: Agencja Reklamowa Expansa Sp. z o.o., ul. Błotna 25 61-423 Poznań

• poprzez odpowiednią zakładkę w panelu konta Klienta

5. Administratorem podanych danych jest Agencja Reklamowa Expansa Sp. z o.o.- właściciel Sklepu.

 

§11 Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa skryptów Java;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

 
 

§12 Postanowienia szczególne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:

- zawieranie umów sprzedaży on-line w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,

- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia oraz przebieg realizacji zamówienia,

 

3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

- w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji zamówienia,
określony został w paragrafie 3 Regulaminu.

 

4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
§13 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy posiadającemu konto na stronach internetowych Sklepu na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.